School Lyndensteyn maakt onderdeel uit van SO Fryslân (zie organogram hieronder). Samen met 6 andere scholen in Fryslân zet School Lyndensteyn zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit.

SOF-Organogram1