slide 1 Beslisbomen SO en VSO Slide 5 Beslisbomen SO en VSO Slide 3 Beslisbomen SO en VSO Slide 2 Beslisbomen SO en VSO Slide 7 Beslisbomen SO en VSO Slide 4 Beslisbomen SO en VSO Slide 8 Beslisbomen SO en VSO Slide 6 Beslisbomen SO en VSO

Beslisbomen SO en VSO

Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen met deze beslisboom beoordelen of een leerling wel of niet naar school kan komen. De beslisboom is een schematische weergave van de regelgeving van het RIVM.

Beslisboom SO

Beslisboom VSO

Let op: het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.