Dit schooljaar hebben we een pilotjaar gedraaid rondom intervisie/collegiale consultatie. Volgend schooljaar ligt de organisatie en invulling ervan bij de teamleden.