Slide 8 Evaluatie intervisie slide 1 Evaluatie intervisie Slide 5 Evaluatie intervisie Slide 7 Evaluatie intervisie Slide 3 Evaluatie intervisie Slide 2 Evaluatie intervisie Slide 6 Evaluatie intervisie Slide 4 Evaluatie intervisie

Dit schooljaar hebben we een pilotjaar gedraaid rondom intervisie/collegiale consultatie. Volgend schooljaar ligt de organisatie en invulling ervan bij de teamleden.