In de schoolgids vindt u onder andere informatie over de leerroutes, de schoolontwikkeling, het schoolondersteuningsprofiel, de uitstroomgegevens, het vakantierooster, informatievoorziening gescheiden ouders, en overige praktische informatie zoals medicatie, schoolreisjes/excursies/schoolkampen, vervoer en zwemkleding.

PDF-logoSchoolgids VSO 2018-2019