In dit ondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning School Lyndensteyn kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Er staat ook in beschreven welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Schoolondersteuningsprofiel SO

Schoolondersteuningsprofiel VSO