Dit schoolplan is het beleidsdocument van onze school. In dit schoolplan formuleren we onze doelstellingen en prioriteiten voor de komende periode. Dit schoolplan geeft houvast bij initiatieven in de school die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en verbeteren.

PDF-logo  Schoolplan SO 2015 – 2019

PDF-logo  Schoolplan VSO 2015 – 2019