Slide 3 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 7 Vakantierooster VSO – Diplomagericht slide 1 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 2 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 5 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 6 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 4 Vakantierooster VSO – Diplomagericht Slide 8 Vakantierooster VSO – Diplomagericht

Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.
Leerlingen in het examenjaar kunnen ook een afwijkend rooster hebben, dit wordt tijdig met de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Vakantierooster 2019 – 2020

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Leerlingen DG vrij 6 november 2019
Leerlingen DG 12.30 uur vrij
20 december 2019
Kerstvakantie 21 december 2019  t/m 5 januari 2020
Leerlingen DG vrij 29 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 t/m 23 februari 2020
Leerlingen DG vrij 25 maart 2020
Leerlingen DG vrij 9 april 2020
Goede Vrijdag en Paasmaandag 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartsweekend 21 t/m 24 mei 2020
Pinksterweekend 30 mei t/m 1 juni 2020
Leerlingen DG vrij 15 juni 2020
Leerlingen DG vrij (tenzij Elfstedentocht) 3 juli 2020
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020