Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.
Leerlingen in het examenjaar kunnen ook een afwijkend rooster hebben, dit wordt tijdig met de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Vakantierooster 2021 – 2022

Leerlingen vrij 7 oktober 2021
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Leerlingen DG vrij 2 november 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Leerlingen DG vrij 24 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 2022
Leerlingen DG vrij 16 maart 2022
Goede Vrijdag en Paasmaandag 15 t/m 18 april 2022
Koningsdag, leerlingen vrij
27 april 2022
Meivakantie 28 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Pinksterweekend 6 juni 2022
Leerlingen DG vrij 14 juni 2022
Leerlingen DG vrij (tenzij Elfstedentocht) 15 juli 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022