Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.
Leerlingen in het examenjaar kunnen ook een afwijkend rooster hebben, dit wordt tijdig met de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Vakantierooster 2018 – 2019

Leerlingen DG vrij
10 oktober 2018
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Leerlingen DG vrij 23 november 2018
Leerlingen DG 12.30 uur vrij
21 december 2018
Kerstvakantie 22 december 2018  t/m 6 januari 2019
Leerlingen DG vrij 16 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 2019
Leerlingen DG vrij 4 april 2019
Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsweekend 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksterweekend 8 t/m 10 juni 2019
Leerlingen DG vrij 11 juni 2019
Leerlingen DG vrij (tenzij Elfstedentocht) 12 juli 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

 

Belangrijke data

13 november: thema-avond Zorg en ondersteuning

6 maart: Open morgen