Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.
Leerlingen in het examenjaar kunnen ook een afwijkend rooster hebben, dit wordt tijdig met de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2017
Studiedag met RF 30 oktober 2017
Studiedag SL
22 november 2017
Kerstvakantie 23 december 2017  t/m 7 januari 2018
Studiewerkdagen 25 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Studiedag SO Fryslân
21 maart 2018
Paasweekend 30 maart t/m 2 april 2018
Studiedag 3 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaartsweekend 10 t/m 13 mei 2018
Pinksterweekend 19 t/m 21 mei 2018
Studiewerkdagen 5 t/m 6 juli 2018
Studie/werkdag 20 juli 2018
Zomervakantie 21 juli t/m 2 september 2018

 

Open dag

Op woensdag 21 februari 2018 is er een open dag.