Juf Kirsten getrouwd

Juf Kirsten is op 1 juli getrouwd met Sam op Texel. Natuurlijk wilden de kinderen van haar klas juf ook graag zien trouwen, daarom is het feest nog een keer gevierd op dinsdag 4 juli op School Lyndensteyn. De plechtigheid was in het kerkje en de receptie met een taartenbuffet op het kleuterplein en in de klas. Het was een super feest!

Reader Interactions