Parkeren open dag

Om een en ander in goede banen te leiden is het van belang om tijdens de open dag te parkeren op de hiernaast aangegeven parkeermogelijkheden. Als parkeerplek 1 vol is, kunt u parkeren bij plek 2 enzovoort. Bij voorbaat dank namens de organisatie!

Reader Interactions