Slide 7 Waterpret! Slide 5 Waterpret! Slide 4 Waterpret! Slide 8 Waterpret! Slide 6 Waterpret! Slide 3 Waterpret! Slide 2 Waterpret! slide 1 Waterpret!

Waterpret!

Terwijl ouders denken dat hun kind nog volop onderwijs krijgt op School Lyndensteyn, werd vanmiddag het tegendeel bewezen (of had het iets te maken met weerbaarheidstraining?). Meneer Olijslagers heeft duidelijk te veel Rambofilms gezien, want hij stond ineens op het dak met een hoofdband en waterkanon! Hij kreeg gelukkig tegenstand, want er kwamen overal leerlingen met waterpistolen en -ballonnen aan. En als ze dat niet hadden, dan kwam er wel een kan of later zelfs een emmer aan te pas. Dolle pret! Dit zouden ze in Amerika ook meer moeten doen. Een mooi begin van de vakantie!