School Lyndensteyn maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen zijn kinderen en jongeren van vier tot en met twintig jaar die lichamelijk of meervoudig beperkt of langdurig ziek zijn. We hebben al enkele jaren ongeveer 230 leerlingen op school. School Lyndensteyn wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij ons motto is: ‘School Lyndensteyn beweegt je!’

Activiteitenagenda