School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn biedt in de afdeling SO onderwijs aan van zeer moeilijk lerend tot regulier basisonderwijsniveau. Het SO bereidt de leerling voor op een passende plek binnen het vervolgonderwijs en de maatschappij. In het SO zijn de leerlingen ingedeeld in 4 leerroutes, waarbij we gebruik maken van de indeling van het landelijk doelgroepenmodel van LECSO.

Binnen de afdeling VSO wordt onderwijs geboden van zeer moeilijk lerend tot VMBO-TL niveau. Binnen het VSO werkt de leerling doelgericht aan een realistisch toekomstperspectief gericht op vervolgonderwijs of werken en/of wonen en vrijetijdsbesteding.

Voor de leerlingen die een uitstroomperspectief hebben richting taakgerichte & activerende dagbesteding of (beschutte) arbeid werken wij met 2 uitstroommomenten: kerstvakantie en zomervakantie. Deze leerlingen volgen in principe onderwijs tot ze 18 jaar zijn.

De leerlingen die een uitstroomperspectief hebben richting vervolgonderwijs verlaten de school wanneer zij hun diploma hebben behaald.

Kom bij ons binnenkijken

Loop door onze gangen en wandel de lokalen, de gymzaal en het zwembad binnen. Ontdek hoe onze school eruitziet.

Wij vertellen je graag meer over hoe het is op onze school.

Activiteitenagenda