Er is een vacature voor de oudergeleding in de MR. Zie hier voor meer informatie.

School Lyndensteyn heeft vacatures in de invalpool. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, meld je dan aan via de website www.slim-online.nl.