Slide 6 Oudercontacten VSO Slide 3 Oudercontacten VSO Slide 8 Oudercontacten VSO slide 1 Oudercontacten VSO Slide 2 Oudercontacten VSO Slide 5 Oudercontacten VSO Slide 7 Oudercontacten VSO Slide 4 Oudercontacten VSO
Met de klas

In september is er een ouderavond waarin ouders kennismaken met het VSO en de medewerkers. Ouders hebben contact met de klas en de leerkracht(en) op de reguliere besprekingen in het schooljaar: de tussenevaluatie in januari en de eindevaluatie in juni. Naast deze vaste overlegmomenten is er indien gewenst gelegenheid tussentijds overleg te hebben. Leerkrachten, ouders en IB-ers kunnen hiertoe initiatief nemen.

Met de school/extern

In januari is er een oriëntatieavond op het VSO voor de ouders van leerlingen in de eindgroepen van het SO. Op de zogenaamde ‘huiskameravond’ kunnen ouders en leerlingen informatie krijgen van de volgende instanties: Mee, Noorderbrug, Dagbestedingsprojecten en dergelijke. Deze avond is in het voorjaar. Verder is er jaarlijks in maart een open dag voor de hele school.

Schoolgids

In de schoolgids van het VSO kunnen ouders informatie over de afdeling VSO vinden.