De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van het College van Bestuur. In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:

  • De heer C. Joosen (voorzitter)
  • Mevrouw M.J. Stam
  • De heer H. Drenth

Er zijn twee vacatures.

 

Het College van Bestuur bestaat uit één lid:

  • Mevrouw Mirjam Pruiksma