Als uw kind op een reguliere school niet voldoende tot ontwikkeling komt of de school niet kan voldoen aan de hulpvraag van uw kind, is het speciaal onderwijs met passende didactiek, leermiddelen en zorg misschien een alternatief. School Lyndensteyn is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Indien u op zoek bent naar onderwijs voor uw kind dat lichamelijk, meervoudig beperkt of langdurig ziek is, kunt u vrijblijvend contact opnemen met  School Lyndensteyn en vragen naar de volgende personen:

Voor het SO (basisschoolleeftijd): Trea Dijkgraaf (leerlingen tot en met 8 jaar), Carla Dijkstra (leerlingen vanaf 8 jaar en ouder). Zij zijn intern begeleiders.

Voor het VSO (12-18 jaar): Ingrid Deinum, zij is de teamleider.

Zij kunnen u vertellen hoe de procedure voor toelating is en kunnen u eventueel uitnodigen voor een kennismakingsbezoek: rondleiding en gesprek.

Medio januari is er een oriëntatieavond op het VSO voor de leerlingen van de eindgroepen van de basisschool/SO en hun ouder(s)/verzorger(s).

De formele aanmeldingsprocedure vindt u op de websites van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
Voor 4 tot 12-jarigen is er in Fryslân één samenwerkingsverband: www.passendonderwijsinfryslan.nl.

Voor 12 tot 18-jarigen is er een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Welke dat zijn, kunt u hieronder vinden:

Provincie Friesland – voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband Fryslân Noard VO 21-01

Postbus 7515
8903 JM LEEUWARDEN
058-8801270
http://www.swvfryslan-noard.nl

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 21-02

Zonnedauw 2
9202 PA DRACHTEN
0512-799820
info@swvzofriesland.nl
http://www.swvzofriesland.nl

Secretariaat toewijzingscommissie:
0512-799820
toelatingscommissie@swvzofriesland.nl

Samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland VO 21-03

Postbus 3003
8600 DA SNEEK
0515-560921
info@fultura.nl
http://www.fultura.nl

Commissie Toewijzing SWV Fultura:
commissietoewijzing@fultura.nl

 

Provincie Drenthe – voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband Hoogeveen, Meppel, Steenwijk VO 22-03

Postbus 178
7940 AD MEPPEL
0591-612989
info@vo2203.nl
www.vo2203.nl

 

Provincie Groningen – voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband Groningen Stad VO 20-01 en Ommelanden VO 20-02

Commissie van Advies
info@cvagroningen.nl

Postbus 8061
9702 KB GRONINGEN
050-5209120
www.passendonderwijsgroningen.nl

 

Provincie Flevoland – voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband Aandacht + VO 24-02

Kometenlaan 1
8303 CN EMMELOORD
0527-769084
info@aandachtplus.nl
http://www.aandachtplus.nl/