Als de talenten van een leerling op een reguliere school niet voldoende ontwikkeld kunnen worden, kan het speciaal onderwijs met passende didactiek, leermiddelen en zorg in die wens voorzien. School Lyndensteyn is een mytyl-en tyltylschool voor speciaal – en voortgezet speciaal onderwijs.

Indien u op zoek bent naar onderwijs voor uw kind dat lichamelijk, meervoudig beperkt of langdurig ziek is, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de teamleider Speciaal Onderwijs: Djoke Mulder (0512 – 389812) of de teamleider Voortgezet Speciaal Onderwijs: Ingrid Deinum (0512 – 389821). Zij kunnen u vertellen hoe de procedure voor toelating is en kunnen u eventueel uitnodigen voor een kennismakingsbezoek.

De formele procedure vindt u op de websites van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
Voor 4- tot 12-jarigen is er in Fryslân één samenwerkingsverband: www.passendonderwijsinfryslan.nl.

Voor 13- tot 20-jarigen is er een aantal regionale samenwerkingverbanden. Welke dat zijn kunt u hier vinden: swv.passendonderwijs.nl/vo.