Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn na schooljaar 2021-2022.

Uitstroom en bestendiging SO

Uitstroom en bestendiging VSO