Onze school is verplicht om na twee jaar te controleren of de leerlingen na twee jaar nog steeds op de plek zijn waar ze zijn uitgestroomd. Dit noemen we de bestendiging. De onderstaande grafieken gaan over de leerlingen die uitgestroomd zijn na schooljaar 2022-2023.

Afdeling SO

In 2022-2023 zijn 24 leerlingen uitgestroomd. 3 leerlingen zijn lager uitgestroomd, 1 leerlingen heeft een tussentijdse leerroutewijziging gehad en 1 leerling is overleden in de eindgroep (deze is niet meegenomen in de telling van 24 leerlingen).

Uitstroomperspectief is opgesteld n.a.v. cognitie, reeds behaalde resultaten, belemmerende en bevorderende factoren. Bij 21 leerlingen is dit allemaal conform de gerealiseerde uitstroom. Bij 3 leerlingen is toch gekozen voor een wijziging naar beneden en 1 leerlingen heeft tussentijds een leerroutewijziging gehad en is vervolgens wel uitgestroomd naar deze leerroute.

Afdeling VSO

Uitstroom

In schooljaar 2022-2023 zijn 19 leerlingen uitgestroomd. In het VMBO zijn 9 leerlingen uitgestroomd, hiervan is 1 thuiszitter, van 1 leerling is de uitstroom niet bekend, de overige 7 leerlingen zijn uitgestroomd conform verwachting.

In het PGO zijn dit schooljaar 10 leerlingen uitgestroomd, hiervan zijn 4 leerlingen uitgestroomd conform de verwachting, 2 leerlingen zijn lager uitgestroomd en 2 leerlingen zijn hoger uitgestroomd.

Als school hebben wij de ambitie dat 90% van de leerlingen die uitstromen, uitstromen volgens het verwachte uitstroomperspectief, dit hebben wij dit schooljaar niet gehaald en daar zijn wij niet tevreden over.

 Cijfers daadwerkelijke uitstroom t.o.v. verwachting 2 jaar voor uitstroom (exclusief thuiszitter en de leerlingen waarvan de uitstroom nog niet bekend/rond is)

Bestendiging

Van de 19 leerlingen die in 2020-2021 zijn uitgestroomd zitten 17 leerlingen nog op de plek waarop zij uitgestroomd zijn. Hier zijn wij tevreden over.