Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.
Leerlingen in het examenjaar kunnen ook een afwijkend rooster hebben, dit wordt tijdig met de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Vakantierooster 2022 – 2023

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Leerlingen VMBO vrij 24 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Leerlingen VMBO vrij 2 februari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Leerlingen VMBO vrij 15 maart 2023
Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksterweekend 29 mei 2023
Leerlingen VMBO vrij 7 juni 2023
Leerlingen VMBO vrij 20 juni 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023