Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.

Vakantierooster 2023 – 2024

Leerlingen vrij 12 oktober 2023
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Leerlingen PGO vrij
29 november 2023
Leerlingen om 12.30 uur vrij 22 december 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Leerlingen PGO vrij 19 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Leerlingen PGO vrij 28 maart 2024
Goede Vrijdag en Paasmaandag
29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksterweekend 20 mei 2024
Leerlingen PGO vrij 11 juni 2024
Leerlingen PGO vrij 3 juli 2024
Leerlingen PGO vrij 19 juli 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024