Het bestuursbureau wordt – naast de leden van het College van Bestuur – bemand door:

  • Adviseur personeel
    Ria Gerritsma, Loes Slomp en Nienke Wolda
  • Adviseur financiën:
    Peter Faber
  • Ambtelijk secretaris:
    Erik Jansen

Bestuursbureau SO Fryslân
Morra 2-3
9204 KH  Drachten
tel. 0512-584594
info@so-fryslan.nl
so-fryslan.nl