Met de klas

Ouders hebben contact met de klas en de leerkracht(en) op de reguliere besprekingen in het schooljaar: de tussenevaluatie in januari en de eindevaluatie in juni. Naast deze vaste overlegmomenten is er indien nodig gelegenheid tussentijds overleg te hebben. Leerkrachten en/of ouders en IB-ers kunnen hiertoe initiatief nemen.
Ouders kunnen 2 keer per jaar een ouderavond bezoeken. Op de ouderavond in september is er gelegenheid kennis te maken met de leerkracht(en) en assistent(en) van de klas. Er wordt dan uitleg gegeven over het lesprogramma, het methode aanbod e.d.
In het begin van het schooljaar is er ook een ‘inloopmiddag’ in het SO, ouders kunnen dan even een bezoek brengen aan de klas van hun kind en kennis maken met de leerkracht(en) en assistent(en) en de leerlingen waarbij hun kind in de klas zit.

Met de school

In februari is er een ouderavond in het SO met een speciaal thema. Verder is er jaarlijks in maart een open dag voor de hele school.

Skoalle en thús en schoolgids

Informatie over onze school kunnen ouders vinden op de website, via het infomagazine Skoalle en thús en de schoolgids.