Elk voorjaar vragen we onze ouders en verzorgers naar hun tevredenheid. Klik op onderstaande link om de uitkomsten te zien van de vragenlijsten die we hebben uitgezet onder de ouders/verzorgers van School Lyndensteyn.

Afdeling SO

Vragenlijst ouders SO 2022-2023

De behandelde onderwerpen met de bijbehorende scores:

Onderwerp Score
Algemeen 3,4
Ontwikkeling 3,2
Zorg en begeleiding 3,5
Schoolklimaat 3,2
Gemiddeld 3,3

We zijn tevreden, de ambitie (3,0) is ruim gehaald.

Ouders zijn tevreden over de school, de zorg en begeleiding en het klimaat op school. Komend schooljaar gaan we:

  • (Nog meer) aandacht geven aan de communicatieverstrekking van resultaten, voortgang en uitstroom.
  • Een pilot draaien met leerlinggesprekken.
  • Kijken of we een aantal vragen specifiek voor onderbouw, middenbouw of bovenbouw kunnen toevoegen, om de feedback daarover gerichter binnen te krijgen.

 

Afdeling VSO

Vragenlijst ouders VSO 2022-2023

De behandelde onderwerpen met de bijbehorende scores:

Onderwerp Score
Algemeen 3,2
Ontwikkeling 3,0
Stage 3,1
Zorg en begeleiding 3.4
Schoolklimaat 3,1
Gemiddeld 3,1

We zijn tevreden, onze ambitie (3,0) is gehaald. Ouders zijn met name tevreden over zorg en begeleiding, over de communicatie en samenwerking. We gaan de informatieverstrekking over resultaten en uitstroommogelijkheden verbeteren het komende jaar. Verder gaan we komend jaar de ouders van het PGO en VMBO apart bevragen, zodat we gerichter eventuele verbeteringen kunnen uitvoeren.