Elk voorjaar vragen we onze ouders en verzorgers naar hun tevredenheid. Klik op onderstaande link om de uitkomsten te zien van de vragenlijsten die we hebben uitgezet onder de ouders/verzorgers van School Lyndensteyn.

Afdeling SO

Vragenlijst ouders SO 2021-2022

De behandelde onderwerpen met de bijbehorende scores:

Onderwerp Score
Ontwikkeling 3,1
Zorg en begeleiding 3,2
Schoolklimaat 3,3
Ambitie 3.0
Gemiddeld 3,2

We zijn tevreden. Er zijn 48 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Er waren dit schooljaar 128 leerlingen. Ouders zijn iets minder tevreden over de contacten met de teamleden van de klas en over wat de leerling leert op school.

Tops Tips
Geïntegreerd werken Meer informatie over voortgang leerling
Algemene info vanuit school Meer info over overgang naar VO/VSO
Schoolklimaat Meer informatie over verbeteractiviteiten
Zorg en begeleiding algemeen Dit ↑ specifieker kunnen aangeven bij de enquête

Voor aankomend schooljaar willen we kijken of de vragen die in de vragenlijst staan de juiste informatie oplevert. Daarnaast gaan we onderzoeken of we op een andere manier bij ouders kunnen achterhalen hoe zij tegen School Lyndensteyn aankijken. Dit zodat we zeker de juiste conclusies kunnen trekken en indien nodig acties daarop uit kunnen voeren. 

Afdeling VSO

Vragenlijst ouders VSO 2021-2022

De behandelde onderwerpen met de bijbehorende scores:

Onderwerp Score
Algemeen 3,1
Ontwikkeling 3,1
Stage 3,4
Zorg en begeleiding 3,2
Schoolklimaat 3,2
Gemiddeld 3,2

Over het algemeen zijn we tevreden met de uitslag van de vragenlijst, de gemiddelde scores van de onderdelen komt uit op 3,2. Onze ambitie is een 3,0, daarmee voldoen wij daaraan. In totaal hebben 38 ouders de vragenlijst ingevuld. Er waren dit schooljaar 66 leerlingen.

Voor aankomend schooljaar willen we kijken of de vragen die in de vragenlijst staan de juiste informatie oplevert. Daarnaast gaan we onderzoeken of we op een andere manier bij ouders kunnen achterhalen hoe zij tegen School Lyndensteyn aankijken. Dit zodat we zeker de juiste conclusies kunnen trekken en indien nodig acties daarop uit kunnen voeren.