Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.

Vakantierooster 2023 – 2024

Leerlingen vrij
12 t/m 13 oktober 2023
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Leerlingen vrij 29 november 2023
Leerlingen om 12.30 vrij 22 december 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Leerlingen vrij 29 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 t/m 25 februari 2024
Leerlingen vrij 26 maart 2024
Goede vrijdag, paasmaandag
29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Leerlingen vrij 14 juni 2024
Leerlingen vrij 3 juli 2024
Leerlingen vrij 19 juli 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024