Attentie

Deze vakantieregeling geldt niet voor kinderen en jongeren die klinisch of poliklinisch behandeld worden door Revalidatie Friesland. Over de voor deze leerlingen geldende vakantieregelingen kunt u contact opnemen met de behandelend revalidatiearts.

Vakantierooster 2022 – 2023

Leerlingen vrij
13 september 2022
Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022
Leerlingen vrij 24 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Leerlingen vrij 2 februari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Leerlingen vrij 15 maart 2023
Goede vrijdag, paasmaandag
7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsweekend 18 t/m 21 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Leerlingen vrij 16 juni 2023
Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023