Als een leerling onverwacht afwezig is door ziekte of door persoonlijke omstandigheden, moet dat vóór 8.15 uur ’s ochtends doorgegeven worden aan de Centrale Planning van Revalidatie Friesland. Het telefoonnummer is 088-5801259. Ook als uw kind geen therapie op het centrum heeft, dient de afmelding via dit nummer te gaan. U hoeft de school niet te bellen, de planning geeft de ziekmeldingen door aan school.

Betermeldingen dienen voor 14.00 uur voorafgaande aan de dag van terugkomst ook weer via de Centrale Planning te worden gedaan.