Als school zijn wij verplicht om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren. De uitkomsten hiervan zijn hieronder te zien.

Leerlingvragenlijst SO

   Tops    Tips
 • Juffen/meesters luisteren goed naar mij
 • Staat op het bord wat we gaan doen
 • Duidelijk wat wel en niet mag
 • We gaan in de klas leuk met elkaar om
 • Onze school is een goede school
 • Genoeg ICT-middelen
 • Schone school (wc, soms klas)
 • Rustige werkplek, soms ook in de klas rumoerig
 • Speelgoed en veiligheid op het plein (skelters/bladeren)
 • Zelf om hulp vragen lukt nog niet altijd
 • (Online) pesten: duidelijker vraagstelling (+ scoren)

Leerlingvragenlijst VSO