Op School Lyndensteyn werken voortdurend aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. We beschrijven onze doelen en ambities in het jaarplan 2018-2019. U kunt hieronder bekijken hoe we, als onderdeel van SO Fryslân, elke dag werken aan onze onderwijskwaliteit.

Wij zijn trots op de opbrengsten van het schooljaar 2017-2018:
Uitstroom van de leerlingen SO;
• Verder ontwikkelen van geïntegreerd werken en een studiedag met Revalidatie Friesland;
• Thematisch werken bij Natuur& techniek;
• Werken met de nieuwe methodes voor rekenen en lezen;
• Er is een oriëntatie geweest op het doelgroepenmodel van LECSO;
• Er is een kwaliteitsmeting geweest van rekenen en een leerling enquête.