Op School Lyndensteyn werken voortdurend aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. We beschrijven onze doelen en ambities in het jaarplan 2019-2020. U kunt hieronder bekijken hoe we, als onderdeel van SO Fryslân, elke dag werken aan onze onderwijskwaliteit.

Hieronder kunt u de uitstroombestemmingen van het vorige schooljaar raadplegen alsmede de werkelijks uitstroom ten opzichte van de verwachte uitstroom van 2 jaar geleden: