Uitstroom leerlingen SO 2017-2018

Ambitie: School Lyndensteyn behaalt met haar leerlingen in minimaal 90% van de gevallen dat zij aan het eind van de schoolloopbaan het benodigde niveau voor de uitstroombestemming heeft bereikt. Dat betekent dat we 90% van de leerlingen willen laten uitstromen op het uitstroomperspectief dat op 2 jaar voor de uitstroom is vastgesteld. Er zijn in 2017-2018 25 leerlingen uitgestroomd passend bij hun uitstroomperspectief. Daarmee is onze schoolstandaard gehaald.

Er zijn 8 leerlingen uitgestroomd naar VSO-dagbesteding activiteitengericht. Er zijn 7 leerlingen uitgestroomd naar VSO-dagbesteding arbeidsmatig gericht.
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Bij het jaarlijks vastgestelde ontwikkelingsperspectief blijven we ook zolang mogelijk inzetten op de hoogste leerroute. We laten de leerlingen zolang mogelijk profiteren van het aanbod van de hoogste leerroute, hierbij evalueren we 4x per jaar of het ontwikkelingsproces van de leerling goed verloopt. Verschillende samenhangende argumenten zijn hierbij van belang: IQ, ontwikkelingsleeftijd (sociaal-emotioneel), didactisch functioneringsniveau (rekenen, taal e.d.), leerstandaard, leerkenmerken, ondersteuningsbehoefte. Deze leerling kenmerken komen samen in het landelijk doelgroepenmodel van LECSO.