Steunpunt SO Fryslân is per 1 augustus 2014 gestart!

Passend in de klas! Samen slaan we een nieuwe weg in om het onderwijs voor elke leerling passend te maken. Met onze onderwijskundige kennis en ervaring vanuit cluster 3 bieden de ambulante begeleiders al jaren ondersteuning aan het regulier onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 is onze nieuwe naam Steunpunt SO Fryslân en bieden wij vanuit dit steunpunt onze expertise aan! Wij blijven intensief samenwerken met Revalidatie Friesland en overige partners.