Slide 6 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 3 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 5 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 8 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 2 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs slide 1 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 4 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs Slide 7 Voorlichtingsavond VSO – Praktijkgericht onderwijs

Algemeen

Bezoek Burgemeester mevrouw van Selm

School Lyndensteyn heeft dinsdag 24 november bezoek  gehad van de Burgemeester van de gemeente Opsterland, mevrouw Van Selm. Mevrouw van Selm heeft namelijk hoogstpersoonlijk de prachtige tekeningen, die de leerlingen hebben gemaakt voor Sinterklaas opgehaald en zorgt ervoor dat deze bij Sinterklaas terecht komen in het Grote Pietenhuis.  

Beslisbomen SO en VSO

Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen met deze beslisboom beoordelen of een leerling wel of niet naar school kan komen. De beslisboom is een schematische weergave van de regelgeving van het RIVM. Beslisboom SO Beslisboom VSO Let op: het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin Lees meer >

Cruyff Foundation on Tour op School Lyndensteyn

  Woensdag 23 september krijgt School Lyndensteyn bezoek van de ambassadeurs van Cruyff Foundation. De jaarlijkse Open Dag van de Cruyff Foundation vindt dit jaar vanwege het coronavirus niet in Amsterdam plaats. De Foundation heeft als variant hierop de “Cruyff Foundation on Tour” bedacht en hiervoor hebben zij 20 projecten Lees meer >

Medailles en oorkondes voor SO-Leerlingen

Vanochtend 11 mei werden we verrast met een bezoek van de heer Libbe de Vries, wethouder van de gemeente Opsterland, hij kwam langs met een oorkonde en medailles voor al onze SO-leerlingen. Na acht weken ging de school vandaag weer open voor onze SO-leerlingen. De gemeente Opsterland vindt dat de Lees meer >